Σπουδές στην Κύπρο

Προγράμματα πανεπιστήμιου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Φοιτητές της Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν σε πτυχία όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Οικονομικά.

Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών

Η Σχολή Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών πρωτοπορεί με χρήσιμες καινοτομίες, προσφέροντας πλήρεις νομικές σπουδές στο Κυπριακό και Ελληνικό Δίκαιο  μέσων του Πτυχίου στη Νομική (LLB) όπως και του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM) και Ελληνικού Πολιτισμού σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Σχολή Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

H Σχολή προσφέρει πτυχία/δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων και μεταπτυχιακά στη Διαχείριση Κατασκευών, Αρχιτεκτονική Τοπίου και Real Estate

Σχολή Επιστημών Υγείας

Φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν Ψυχολογία σε πτυχιακό επίπεδο, όπως και Συμβουλευτική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Ψυχολογία  σε μεταπτυχιακό επίπεδο

6

Αξιολογήσεις και Κατοχύρωση

Θεολογικών Σπουδών

Για πρώτη φορά προσφέρονται Θεολογικές σπουδές στην Κύπρο σε μεταπτυχιακό επίπεδο, εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Πρόγραμμα αποτελεί σταθμό για την κάλυψη μεγάλων αναγκών της Εκκλησίας και της Εκπαίδευσης.

Πληροφορική

Φοιτητές έχουν ενδιαφέρον στην πληροφορική έχουν τώρα την επιλογή να σπουδάσουν σε πτυχιακό επίπεδο Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Όσοι φιλοδοξούν να γίνουν εμπειρογνώμονες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να επιλέξουν το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα με πολλές επιλογές και ευκαιρίες. Είναι οργανωμένο σε μια σύγχρονη, μοντέρνα επιστημονική διάρθρωση με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα έτσι που να  τυγχάνει άρτιας και ποιοτικής επιστημονικής κατάρτισης.

Τα Πανεπιστήμια ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου και Πελοποννήσου προσκαλούν τους / τις ενδιαφερόμενους/ες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.